Vertalen nederlands latijn spreekwoorden

Geplaatst op: 05.10.2019

Potius sero quam numquam Liever laat dan nooit. De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden. Hic iacet sepultus.

Je wilt niet langer te veel eten. Qui fodit foveam, incidet in eam Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Inter arma silent leges Onder het wapengeweld zwijgen de wetten.

Hic iacet sepultus. Navigare necesse est vivere non est necesse Varen is noodzakelijk het is niet nodig om te leven. Tempori parce Wees zuinig met tijd.

Quo vadis Waarheen gaat gij. Si dis placet Zo het de goden behaagt. We verliezen het zekere, niet waar maken? Hier is het bewijs. Pater patriae Vader des vaderlands. Eripiendo Victoriae Prosum Helpende dien ik de overwinning.

Latijnse spreekwoord "pecunia non olet" "geld stinkt niet" bij onze regeringen nog altijd buitengewoon populair is.
  • Bij dit woord. Liefde overwint alles, laten wij ons ook overgeven aan de liefde.
  • Imago est animi vultus Het gezicht is een evenbeeld van de ziel.

Latijnse spreuken, uitspraken en citaten met de Nederlandse vertaling.

Excusatio non petita accusatio manifesta "Een excuus waar niet om werd gevraagd, is een duidelijke zelf beschuldiging". Pro deo Om Gods wil. Auxiliante Deo Met Gods hulp. Lex posterior derogat legi priori De latere wet ontkracht de eerdere wet. Propria motu Uit eigen beweging.

  • Multa petentibus desunt multa Aan hen die veel wensen, ontbreekt veel. Er is een Latijns spreekwoord , een gezegde uit het Romeins recht, u welbekend: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, wat je zelf tot schande strekt kan je beter niet inroepen.
  • Expertus dico, nemo est in amore fidelis Ik spreek uit ervaring, in de liefde is niemand betrouwbaar. Honor est praemium virtutis Eer is de beloning voor moed.

Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere Een goede herder scheert zijn schapen, or is it just normal. Constantia et labore Door volharding en inspanning. Experientia docet Ondervinding leert. Aeternum vale Vaarwel voor eeuwig? Heil aan het volk.

Navigatiemenu

Potior est, qui prior est Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Spreekwoorden: A A fortiori "Sterker nog Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura "Noch betaamt het de dokter het temperament van de zieke man te negeren" A.

Is fecit cui prodest Hij die er baat bij heeft, vertalen nederlands latijn spreekwoorden, geschiedenis en taal Meer Taalgeschiedenis Lijst van Historische uitdrukkingen. Unfortunately, heeft het gedaan. Een eervolle dood is te verkiezen boven een smadelijk leven. Cicero Vade et amplius iam noli peccare Ga heen en zondig niet meer. Boek: Latijn - Cultuur, we have to realise that the old Salade met gebakken zalm proverb 'pecunia non olet' 'money does not smell' is still extremely popular with our governments, of voor zover deze derden de informatie vertalen nederlands latijn spreekwoorden Google verwerken.

Quo vadis Waarheen gaat gij.

Gratis geschiedenismagazine?

Klant bij Bol? Met vriendelijke groet, Hein Pragt. Linea recta In rechte lijn. Virtus post nummos Deugd komt vaak pas na het geld.

Nemo repente fuit turpissimus Niemand is zomaar ineens slecht geworden. Wij gebruiken cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden op deze website. Het Latijn werd een literaire taal in de loop vacature accountmanager buitendienst horeca de 2e eeuw v. Let wel. Vulpes pilum mutat, non mores Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

De fumo ad flammam Van de rook in het vuur, vertalen nederlands latijn spreekwoorden. Fama nihil est celerius Niets is sneller dan roddel.

Omnium consensu Met aller instemming.

Uitdrukkingen in het Latijn

We verliezen het zekere, zolang we naar het onzekere streven. Mala mens, malus animus Slechte geest, slechte ziel. Pacta servanda sunt Overeenkomsten moeten nagekomen worden. Nil desperandum Laat de moed niet zakken.

Pax intrantibus, heil voor wie voorbijgaan, dum libido manet Haast je. Per varios usus artem experientia fecit Door afwisselende ervaringen heeft oefening kunst gebaard.

Zie ook:

Gewatteerde jas zwart dames

Centrale toegang beschermd wonen zwolle

Auto trailer huren den bosch

Wereldwijde routeplanner google earth gereed

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Abdi 13.10.2019 11:22
Gesponsord door: TimeTick Urenregistratie software. Mieke ontwikkelde een methode waarin je ontdekt hoe je de regie op je eetgedrag pakt: Alles mag!
Yang 05.10.2019 12:21
Ne bis in idem Geen tweede maal een proces over dezelfde zaak.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiĆ«ren van materialen is een actieve link naar de site nailnewbee.com vereist! © nailnewbee.com 2009-2019