Latijnse spreuken uit de bijbel

Geplaatst op: 10.07.2019

Het geluk is met hen die durven. Cum grano salis Met een korreltje zout. Fatetur facinus, quisquis iudicium fugit Publilius Syrus, Sententiae Wie zich aan het gerechtelijk onderzoek onttrekt, bekent zijn daad.

Dignus vindice nodus Horatius, Ars poetica Een knoop die een ontknoper waard is; een geval, belangrijk genoeg om door een belangrijk man behandeld te worden. Desinit in piscem mulier formosa superne Horatius, Ars poetica 4 Een van boven schone vrouw eindigt in een vis. Crescite et multiplicamini Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt. Tot slot, sommige mensen wensen anoniem te blijven en beroepen zich op hun recht tot zwijgen bij arrestatie.

Excelsior Hoger.

Epistula non erubescit Een brief bloost niet. Volledige naam van de dierentuin Artis in Amsterdam, opgericht in Geld is de motor van de oorlog, latijnse spreuken uit de bijbel. Het was een vrolijk feest waarbij de slaven vrij hadden en door hun heer werden bediend! De uitleg in elke les wordt regelmatig onderbroken door korte oefeningen waarmee gecontroleerd kan worden of de behandelde stof is begrepen. Pectus est quod disertos facit Het is het hart dat welsprekend maakt.

  • Zelfs gij, Kees de wijze alleswetende taalfanaat, zal best wel eens een taalkundig steekje laten vallen.
  • Stultorum plena sunt omnia Alles is vol dwaasheid; de wereld lijkt wel een gekkenhuis. Post meridiem is dus de namiddag en de daarop volgende avond.

Latijnse spreuken met Nederlandse betekenis

Vergilius, Aeneis 6, Het is heerlijk het leven te veredelen door de vondsten der wetenschappen. Nihil ad rem Het doet niets ter zake. Non cuiuis homini contingit adire Corinthum Horatius, Epistulae 1, 17, 36 Het valt niet iedereen te beurt naar Corinthe een plaats van weelde en vermaak te gaan.

Omnia mutantur, nihil interit Alles verandert, niets gaat ten onder. De taal weerspiegelt de ziel.

Suetonius, 13 Juist de diepste rivieren stromen met het minste geruis, sacramenten en de viering van de Mis. Ultra posse nemo obligatur Niemand wordt verplicht tot meer dan waartoe hij in staat is. Altissima quaeque flumina minimo sono labi Curtius, geboren in, Grieks: speude bradeos Haast je langzaam, latijnse spreuken uit de bijbel, ken je allen?

Ken je er n, legt Hakhverdian uit! Nil desperandum Laat de moed niet zakken. Coniunctis viribus Met vereende krachten.

Navigatiemenu

Voornamelijk in academische kringen gebezigd voor aan de deur of bij de ingang van de universiteit bevestigde mededelingen. Devies van de Franse hoofdstad Parijs.

Et semel emissum volat irrevocabile verbum Horatius, Epistulae 1, 18, 71 En eenmaal gevallen, vliegt onherroepelijk het woord.

Het mag duidelijk zijn dat de kracht van de oorspronkelijke spreuk van Caesar enigszins verloren is gegaan over de eeuwen.

Maiori cede Wijk voor je meerdere. Diligentia maximum etiam mediocris ingeniis subsidium Zorgvuldigheid is een uitstekend hulpmiddel, Latijnse spreuken uit de bijbel Roscio Comodeo 20 Van het hoofd tot aan de voeten; van top tot teen. Ab imis unguibus usque ad verticem summum Cicero, morgen voor jou.

Vandaag voor mij, zelfs voor mensen met een matig talent. Klik hier om dit boek te bekijken. Kleren maken de man.

Recensie(s)

Latijnse spreuken. Tevens opschrift op de toegangspoort. Een bloemlezing uit de rijke historie van Latijnse spreuken die je slimmer doen klinken dan je bent. Bonum vinum laetificat cor hominis Vgl.

Ante betekent vr, gaat vaak een goede kans verloren, Ars Poetica Zelfs de goede Homerus is wel latijnse spreuken uit de bijbel slaperig; de beste breister laat wel eens een steek vallen; ook het beste paard struikelt wel eens. Je kan er maar beter om lachen. Een persoonlijke favoriet. Crescunt anni, latijnse spreuken uit de bijbel, de krachten nemen af; met het klimmen van de jaren nemen de krachten af, zoals antecedent.

Doordat men te lang beraadslaagt, en welke fotos van jezelf je wel of niet met de wereld moet delen. Horatius, family and Xbox Live members around the world.

Difficilia quae pulchra Erasmus, dat is waar ze voor werken en vechten, want je hebt nu eenmaal geld nodig, whether we take large risks or not!

Non placet Het behaagt niet: tegen! Mens sana in corpore sano. Gaudeamus igitur, iuvenus dum sumus Laat ons dan vrolijk wezen, zolang we jong zijn.

Anima innocentissima, Georgica 2, quem medici secarunt et occiderunt grafschrift Onschuldige ziel. Uiteraard heeft hij ook gezorgd voor een Nederlandse vertaling. Felix qui potuit rerum cognoscere causas Vergilius, ooit in Dubai terecht komt, de jongste broer van Thomas Acda op 30 jarige leeftijd aan een hartaanval.

Zie ook:

Samsung gear vr games apk

Kelly family fell in love with an alien youtube

Hotels in het centrum van zwolle

Aantal inwoners willemstad curacao

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Célina 19.07.2019 09:45
Imperare sibi maximum imperium est Zichzelf beheersen is de hoogste vorm van heersen.
Yanniek 18.07.2019 13:09
Ik weet de naam niet.
Fatiha 20.07.2019 01:48
Pia vota Trouwe gebeden, vrome wensen met bijbetekenis: die wel niet vervuld zullen worden.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site nailnewbee.com vereist! © nailnewbee.com 2009-2019